1. Tính trọng lượng cho giấy Ream
Ký hiệu quy ước tính trọng lượng cho giấy Ream:
– Chiều dài (cm): D
– Chiều rộng (cm): R
– Định lượng (gsm): BW
– Ream = 500 tờ
Công thức:
Tính trọng lượng giấy của 1 ream (kg) = (D * R * BW)/ 20000
(20000 Là hằng số quy định)

2. Tính các thông số liên quan đến giấy cuộn:
Ký hiệu quy ước:
– Định lượng BW
– Số mét tới: L
– Khổ cuộn: S
– Trọng lượng: NW
* Tính trọng lượng net (kg) khổ giấy cuộn = (BW * L * S)/ 100000
* Tính chiều dài cuộn (m) = (NW * 100000)/ (BW * S)
(100000 là hằng số quy định)

Hy vọng sẽ giúp ích cho anh em trong ngành có thể tính toán đúng định lượng giấy để tránh bị nhà cung cấp gian lận dẫn đến mất khách hàng cho làm không đúng định lượng giấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *