05Th7/24

Tại sao mình phải in bao bì không dùng trục đồng?

Tại sao mình phải in bao bì không dùng trục đồng?
Bạn muốn hỏi tại sao nên in bao bì không dùng trục đồng? Nếu vậy, có những lý do chính sau đây:
Lợi ích của in bao bì không dùng trục đồng:
– Chi phí thấp hơn: In không dùng trục đồng thường có chi phí thấp hơn so với in trục đồng, đặc biệt là cho những đơn hàng nhỏ hoặc đơn hàng có thiết kế đơn giản.
– Thời gian sản xuất nhanh hơn:

Read More...