07Th11/19

Đã mắt với 4 mẫu túi đựng bánh Pía Khơi Nguồn Sáng Tạo

Bánh Pía là một đặc sản của Sóc Trăng, do người Hoa di cư vào miền Nam sáng tạo ra. Bánh Pía là một thị trường quen thuộc và được rất nhiều

Read More...