Giấy chứng nhận ISO

Công ty TNHH KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO tự hào là đơn vị chuyên sản xuất túi giấy, bao bì giấy chất lượng cao đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, HACCP

 

1.Giấy chứng nhận bao bì đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 ISO 9001:2015 là gì? 

ISO 9001: 2015 (là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng– Các yêu cầu), là phiên bản thứ năm của tiêu chuẩn iso 9001, nó đã trở thành chuẩn mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp và khách hàng.  
ISO 9001 version 2015 so với các phiên bản trước đó nó khác biệt ở chỗ giúp Doanh nghiệp/Tổ chức trên toàn thế giới khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ ngày càng nâng cao lợi nhuận/hiệu quả cho hoạt động kinh doanh .


ISO 9001-2015

Mục tiêu chất lượng ISO 9001:2015

 Mục tiêu iso 9001 nhằm đạt được sự phát triển của tổ chức trên cơ sở năng suất – chất lượng – hiệu quả.  
 Việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng ISO cũng như áp dụng và vận hành hệ thống đó phải đạt được hiệu quả của tổ chức với các mục tiêu đề ra trong một thời gian nhất định.  
 Hiệu quả của tổ chức là phải xét ở hiệu quả chung chứ không phải chỉ xét riêng một mặt nào. Hiệu quả chung của tổ chức phải thể hiện được mục tiêu chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ngày càng thỏa mãn khách hàng, hoạt động phát triển, mở rộng được thị trường, đóng góp với nhà nước, xã hội tăng, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được cải thiện, nâng cao, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện một sự phát triển bền vững.

2.Giấy chứng nhận bao bì giấy an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn HACCP CODE : 2003

HACCP LÀ GÌ?

 HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 
 HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) cũng khuyến cáo việc nên áp dụng HACCP kết hợp với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
 HACCP được giới thiệu trong tiêu chuẩn của CODEX mang số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN 5603:2008. 
 HACCP có tính chất hệ thống và có cơ sở khoa học, nó xác định các mối nguy cụ thể và các biện pháp để kiểm soát chúng nhằm đảm bảo tính an toàn thực phẩm. HACCP là một công cụ để đánh giá các mối nguy và thiết lập các hệ thống kiểm soát thường tập trung vào việc phòng ngừa nhiều hơn, thay cho việc kiểm tra thành phẩm.


HACCP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *